Previous Next

Марафон академічної доброчесності: STOP обману, фальсифікації, шахрайству, плагіату

10 вересня 2010 року кафедра дошкільної і початкової освіти, на чолі із студентським самоврядуванням Навчально-наукового інституту педагогіки і психології, взяла участь в Акції серед студентів «Плакат "Марафон академічної доброчесності: STOP обману, фальсифікації, шахрайству, плагіату"», яка проходить у межах Тижня академічної доброчесності у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка.

Учасники Акції виступили за підтримання норм професійної етики та академічної доброчесності у навчальній, викладацькій, науковій та творчій діяльності студентів та працівників Університету, дотримуючись принципів академічної доброчесності, визначених у Кодексі академічної доброчесності Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.


Надрукувати