Previous Next

Засідання круглого столу з представниками роботодавців м. Суми на кафедрі загальної та регіональної географії

27 серпня 2020 року на кафедрі загальної та регіональної географії природничо-географічного факультету #СумДПУ імені А.С. Макаренка відбувся круглий стіл, за участю стейкхолдерів, присвячений перегляду освітньо-професійної програми (ОПП) Географія першого рівня вищої освіти за спеціальністю 106 Географія щодо її відповідності сучасним вимогам ринку праці.

Представниками стейкхолдерів були начальник Сумського обласного центру з гідрометеорології О. М. Пономарьов, завідуюча туристсько-краєзнавчим відділом комунального закладу Сумської обласної ради «Обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю» А. В. Маньковська, студент 732 групи спеціальності 106 Географія природничо-географічного факультету СумДПУ імені А.С. Макаренка А. М. Лук’янов.

На зустрічі обговорено широкий спектр питань, пов’язаних із формуванням адаптованої до потреб ринку праці освітньої пропозиції, що є актуально як для працедавців, які зацікавлені в отриманні висококваліфікованих фахівців, так і для закладу вищої освіти, результатом діяльності якого є підготовка конкурентоспроможних на ринку праці випускників. У межах круглого столу стейкхолдери зазначеної ОПП, висловили свої думки щодо змін у ОПП та обговорили питання якості підготовки і працевлаштування випускників спеціальності 106 Географія. Стейкхолдерами відзначено як конкурентну перевагу ОПП її практичну спрямованість: насиченість практиками різних типів, широким спектром вибіркових дисциплін. У ході обговорення було ухвалено зміни до ОПП з урахуванням побажань працедавців. Усі учасники учасники відзначили корисність та актуальність заходу, домовилися про доцільність подальшого застосування такого формату взаємовигідної співпраці. Зустріч пройшла цікаво, плідно та стала корисною як для викладачів, так і для стейкхолдерів.


Надрукувати