Освітній рівень “Бакалавр”

Спеціальність 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

з/п
Назва навчальної дисципліни Курс Семестр Викладач,
що читає лекції
1 Ботаніка (морфологія та анатомія рослин) 1 1, 2 Литвиненко Ю.І.
2 Ботаніка (систематика рослин) 2 3, 4 Литвиненко Ю.І.
3 Мікологія 1 2 Литвиненко Ю.І.
4 Ґрунтознавство 2 3 Вакал А.П.
5 Загальна екологія 3 5 Вакал А.П.
6 Основи сільського господарства 3 5, 6 Вакал А.П.
7 Мікробіологія з основами вірусології та імунології 3 5 Данько Я.М.
8 Охорона природи 3 5 Торяник В.М.
9 Біологічна латина 3 5 Данько Я.М.
10 Молекулярна біологія 3 5 Торяник В.М.
11 Фізіологія рослин 3 6 Москаленко М.П.
12 Методика навчання біології та природознавства 3, 4 6, 7 Міронець Л.П.
13 Генетика з основами селекції 4 7 Торяник В.М.
14 Методика навчання екології 4 7 Міронець Л.П.
15 Біотехнологія та генна інженерія 4 8 Торяник В.М.
16 Еволюційне вчення 4 8 Данько Я.М.
17 Екологія рослин і тварин 4 8 Москаленко М.П.

Освітній рівень “Магістр”

Спеціальність 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

з/п
Назва навчальної дисципліни Курс Семестр Викладач,
що читає лекції
1 Антропогенетика з основами медичної генетики 1 1 Торяник В.М.
2 Фітопатологія 1 1 Литвиненко Ю.І.
3 Методика навчання біології в закладах вищої освіти 1 2 Міронець Л.П.