Ця багатогалузева кафедра існує з часу становлення Сумського педагогічного університету. В аудиторіях і лабораторіях кафедри отримали фахові знання, набули ґрунтовну наукову та педагогічну підготовку тисячі студентів природничо-географічного та інших факультетів.

Зараз підготовку студентів з дисциплін кафедри успішно ведуть досвідчені викладачі, серед яких висококваліфіковані фахівці, дослідники тваринного світу: теріолог І.Р Мерзлікін, ентомолог О.В. Говорун, В.С. Латишев, О.Ю. Депутат. У галузі фізіології людини і тварин плідно працюють доктор біологічних наук, професор В.І. Шейко, доктор біологічних наук, професор М.П. Радзієвська, ст. викладач О.О. Пташенчук, старший викладач Е.А. Касьяненко, у галузі методики викладання біології – доцент С.Е. Генкал. Очолює кафедру кандидат біологічних наук, доцент О.В. Говорун.

Науковці кафедри разом із студентами, в співдружності з працівниками інших вищих навчальних закладів та наукових установ, щороку здійснюють експедиції у різні регіони України. Продовжується багаторічний моніторинг стану фауни Сумщини, не перериваються дослідження з екології багатьох видів безхребетних і хребетних тварин. Проводяться пошуки та обстеження нових ділянок, територій з метою створення природних резерватів, екологічні дослідження різноманітних водних об’єктів. Наукові дослідження з фізіології людини спрямовані на вивчення фізичного розвитку студентів, комплексну оцінку фізичного розвитку дітей дошкільного віку, особливості фізичного розвитку і стану здоров’я вихованців школи-інтернату, дітей в умовах промислового міста. Радіобіологічні дослідження проводяться в межах теми «Стан та діагностика порушень ліпідного обміну в осіб, опромінених іонізуючою радіацією у малих дозах». За участі співробітників кафедри були організовані та проводяться наукові конференції, науково-практичні семінари. Усе це в тісній співдружності з науковцями інших кафедр і факультетів університету.

В аудиторіях, лабораторіях та зоологічних музеях кафедри студенти опановують сучасні знання з зоології, цитології, гістології, анатомії та фізіології людини і тварин, біогеографії, орнітології, ентомології, радіобіології, біофізики, біології людини, паразитології, етології та багатьох інших дисциплін. Важливим етапом навчальної та наукової підготовки студентів є тривала польова зоологічна практика, що, звичайно, проходить на біологічному стаціонарі в мальовничій місцевості біля с. Вакалівщина, що в Сумському районі. Невід’ємною частиною підготовки є Дальні комплексна практика, яка зазвичай відбувається за межами Сумщини. Студенти пізнають світ живих істот, розширюють коло наукових інтересів, накопичують потенціал, який знаходить свій вихід у доповідях на засіданнях наукових гуртків, семінарів і конференцій, відображається в курсових та дипломних роботах. Кращі з студентів отримують можливість розвивати свої творчі здібності в аспірантурі.