Previous Next

Завершено сезон навчальних (польових) практик для студентів-біологів

Перегляди: 61

Навчальні (польові) практики є невід’ємною складовою підготовки студентів спеціальностей 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) та 091 Біологія.

Практична підготовка, що дає змогу студенту застосувати теоретичні знання, показати їх аналіз і значення, відіграє надзвичайну роль як у системі якісної підготовки так і в можливості присвоєння кваліфікації фахівця-біолога.

У 2021-2022 н.р. навчальні практики відбувалися у дистанційному форматі. Студенти під керівництвом викладачів кафедри біології та методики навчання біології виконували різноманітті завдання, які обов’язково передбачали вивчення біологічних об’єктів не лише в он-лайн форматі, а і безпосередньо у природних умовах тієї місцевості, де наразі перебуває кожен студент.

Для студентів 2 курсу спеціальностей 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) та 091 Біологія сезон практик цьогоріч завершувався навчальною практикою з ботаніки. Під час її проходження студенти ознайомилися з рослинним покривом як компонентом біосфери, з методами аналізу рослинного покриву (пробні майданчики, трансекти, профілі, порівняння конкретних екологічних рядів і т. д.), вдосконалили свої уміння по визначенню видів рослин і зібрали гербарій визначених викладачем родин вищих квіткових рослин своєї місцевості, навчилися розрізняти основні типи рослинного покриву та ботанічно грамотно характеризувати їх в описах, зарисовках, фотографіях й інших документальних матеріалах.

Надрукувати