ВІВАРІЙ – приміщення для утримання та розведення лабораторних тварин з метою виконання експериментів. Задля забезпечення якості підготовки студентів біологічних спеціальностей на кафедрі біології людини та тварин наразі стаціонарно утримуються декілька десятків видів найпростіших, безхребетних та хребетних тварин.

Найпростіші представлені культурами, вивчення яких дає повне уявленні про різні таксони даної групи тварин.

Вивчення нижчих безхребетних продовжується спостереженням культур гідри, планарії, дощового червяка тощо in vivo.

Для вивчення будови і способу життя комах у віварії кафедри утримуються 12 видів тропічних тарганів.

Для проведення лабораторних робіт з фізіології людини та тварин у віварії постійно утримуються земноводні, а саме жаба озерна.

Велику кількість різних видів тварин студенти вивчають, користуючись колекцією фіксованих препаратів.