Новини факультету

Чергова допомога силам оборони України від ПГФ

Чергова допомога силам оборони України від ПГФ

Природничо-географічний невеликими, але постійними внесками допомагає захисникам України. На початку грудня чергова партія волонтерської допомоги була відправлена до одного з підрозділів 117 окремої бригади ТрО, який виконує бойові завдання у Донецькій області.

Дякуємо нашим захисникам!

Представлення діяльності геологічного музею СумДПУ імені А.С. Макаренка на міжнародній науково-практичній конференції «Геологічні музеї і колекції: їх роль в науці, освіті та туризмі»

7 грудня 2023 року магістрантка спеціальності 014 Середня освіта (Географія) Софія СПАСЬОНОВА, учасниця студентської наукової проблемної групи «Геоекологічні, геологічні та гідрологічні дослідження», взяла участь у міжнародній науково-практичній конференції «Геологічні музеї і колекції: їх роль в науці, освіті та туризмі» та виступила з доповіддю «Геологічний музей Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка в освітньому процесі».

Попередній захист кваліфікаційних робіт здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Хімія)

На кафедрі біології людини, хімії та методики навчання хімії відбулися попередні захисти кваліфікаційних робіт здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Хімія), які навчаються за заочною та денною формою.

Гостьова лекція для студентів-біологів Херсонського державного університету

Вже доброю традицією у закладах вищої освіти стало проведення гостьових лекцій.

Наукові дослідження річки Псел

Кандидат біологічних наук доцент кафедри біології та МНБ І. Р. Мерзлікін разом із доцентом кафедри екології та природозахисних технологій СДУ кандидатом біологічних наук Т. М. Кузьміною та магістрантом ПГФ А. Кириченко 3 грудня вивчали вплив стоків очисних споруд міста Суми на видовий і кількісний склад гідробіонтів (у тому числі інфузорій) річки Псел.

На ПГФ тривають заходи з підсумкової атестації

4 грудня 2023 року на кафедрі загальної та регіональної географії у змішаному форматі відбувся попередній захист випускних кваліфікаційних робіт здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальностями 106 Географія і 014 Середня освіта (Географія) денної форми навчання.

Здобувачі вищої освіти зробили наукові доповіді за результатами наукових досліджень, продемонстрували готовність своїх кваліфікаційних робіт, ступінь та глибину розробки тематики дослідження. У процедурі експертизи кваліфікаційних робіт взяла участь член експертної ради стейкголдерів і працедавців, учитель вищої категорії, вчитель географії та біології Стецьківського ЗЗСО Сумського району - В.В. Рижова. Також було заслухано результати перевірки робіт на плагіат, думку наукових керівників щодо готовності роботи до захисту, призначено рецензентів кваліфікаційних робіт. За результатами засідання всі кваліфікаційні роботи рекомендовані до захисту в екзаменаційній комісії з підсумкової атестації.

5 грудня 2023 року на кафедрі загальної та регіональної географії у змішаному форматі відбувся кваліфікаційний екзамен з біології, методики навчання біології та основ здоров'я у здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю і 014 Середня освіта (Географія) заочної форми навчання. Усі здобувачі освіти показали належний рівень знань, склавши іспит з оцінками "відмінно" і "добре". У заслуховуванні відповідей та обговоренні оцінок участь взяв учитель-методист, старший учитель, вчитель географії та біології Ручківської гімназії Петрівсько-Роменської сільської ради Миргородського району Полтавської області В.В. Мовчан.

Вітаємо здобувачів освіти з успішним складанням кваліфікаційного іспиту!

Естонсько-український хакатон «Диверсифікація сільської економіки через мережу громадських консультативних центрів туризму»

1 грудня 2023 року представники кафедр загальної та регіональної географії і бізнес-економіки та адміністрування стали співорганізаторами естонсько-українського хакатону «Диверсифікація сільської економіки через мережу громадських консультативних центрів туризму», який було організовано за сприяння Талліннського університету, Естонської асоціації сільського туризму та Естонського центру міжнародного розвитку спільно з українськими організаціями. Координатором проєкту є Март РЕЙМАНН (Mart Reimann) − амбасадор України закордоном, науковий співробітник центру досліджень культури і ландшафту Талліннського університету.

Науково-педагогічні працівники кафедри біології та МНБ серед учасників Робочої групи з реформування державної системи моніторингу довкілля в Україні

24 листопада 2023 у режимі веб-конференції відбулося засідання Робочої групи з підготовки пропозицій щодо реформування державної системи моніторингу довкілля в Україні за напрямом «Біорізноманіття».

Гостьова лекція для магістрантів спеціальності 014 Середня освіта (Географія) Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя

23 листопада 2023 року кандидат географічних наук, доцент кафедри загальної та регіональної географії Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка Данильченко Олена Сергіївна провела онлайн-лекцію на тему «Гідроекологічний моніторинг водних об’єктів» для здобувачів спеціальності 014 Середня освіта (Географія) другого (магістерського) рівня вищої освіти Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

Меню