НАУКОВІ ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ
ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

Природничо-географічний факультет Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка видає щорічно збірники наукових праць «Природничі науки» та «».

Природничі науки

prirodn nauki titulka c1c86Рік заснування – 1998 р.
Періодичність видання – один випуск на рік.
Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ: КВ № 22342-12242Р від 29 серпня 2016 р.
ISSN 2415-8526 (Print)

У збірнику публікуються наукові праці за наступними тематичними розділами: «Вивчення та охорона біорізноманітності», «Фізіологія та анатомія рослин», «Мікробіологія», «Генетика», «Біологія та екологія людини», «Теоретична біологія», «Фізична географія», «Хіміко-екологічний моніторинг та хімія довкілля», «Біоорганічна хімія та хімія ВМС», «Неорганічна та фізична хімія», «Історія науки», «Природнича освіта». Збірник інформує також про події наукового життя та природничої освіти в Україні та світі.

Примірники збірника надсилаються до Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Починаючи з 2018 р. редакція збірника присвоює усім статтям цифровий  ідентифікатор об'єкта DOI – ZENODO.

Веб-сайт: https://natscience.sspu.edu.ua
E-mail: [email protected]


Наукові записки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. Географічні науки

geografichni titulka 8afbaРік заснування – 2010 р.
Періодичність видання – один випуск на рік.
Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ: КВ № 22343-12243Р від 29 серпня 2016 р.
ISSN 2524-2598 (Online), ISSN 2413-8800 (Print).

У журналі публікуються наукові праці за наступними тематичними розділами: «Фізична географія і ландшафтознавство», «Картографія та геоінформатика», «Соціально-економічна географія та геополітика», «Еволюційна географія та геоморфологія», «Геоекологія і раціональне природокористування», «Рекреаційна географія і туризм», «Методика викладання географічних дисциплін» тощо. Дописувачами запрошуються викладачі, наукові співробітники, докторанти, аспіранти, здобувачі наукового ступеня, магістранти, вчителі шкіл та інших навчальних закладів. Редакція запрошує до публікації своїх наукових досягнень у царині географії як фахівців з України, так і зарубіжних авторів.

Примірники збірника надсилаються до Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Журнал зареєстрований та індексується у міжнародних наукометричних базах, репозитаріях та пошукових системах: Index Copernicus (Poland), Google Scholar (USA), ResearchBib (Japan), MIAR (Spain), Ulrichsweb (USA), ERIH PLUS (Norway) та інших.

Починаючи з 2018 р. редакція журналу присвоює усім статтям цифровий  ідентифікатор об'єкта DOI – ZENODO.

Збірник знаходиться у відкритому доступі.

Веб-сайт: http://scinotesgeoen.at.ua/
E-mail: [email protected]