Наукові періодичні видання

Наука

Природничо-географічний факультет Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка видає збірники наукових праць:  фахове видання категорії Б "Слобожанський науковий вісник. Серія природничі науки" та нефаховий збірник "Наукові записки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. Географічні науки".

Слобожанський науковий вісник. Серія природничі науки

prirodn nauki titulka c1c86Рік заснування – 2023 р. (протягом 1998-2022 рр. видавався науковий щорічник "Природничі науки")
Періодичність видання – два випуски на рік.

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 25407-15347Р від 15.02.2023 року

Фахова реєстрація (категорія «Б»):
Спеціальності: 091 - Біологія та біохімія, 101 - Екологія (Наказ МОН України № 491 від 27 квітня 2023 року, додаток 3)
Спеціальності: 103 - Науки про Землю, 106 - Географія (Наказ МОН України № 768 від 20 червня 2023 року, додаток 3).

ISSN 2786-8117 (print)2786-8125 (online)

Мови публікацій: українська, англійська, німецька, польська, іспанська, французька, болгарська. 

Політика наукового видання: журнал є рецензованим виданням, у якому публікуються оригінальні статті, що розкривають результати наукових, практичних, навчально-методичних та науково-дослідних розробок у сфері біології, екології, географії та наук про Землю.

Веб-сайт: https://journals.spu.sumy.ua/index.php/natural

E-mail: natural@spu.sumy.ua 


Наукові записки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. Географічні науки

Рік заснування – 2010 р.
Періодичність видання – один випуск на рік.

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ22343-12243Р від 29.08.2016 р.

ISSN 2524-2598 (Online), ISSN 2413-8800 (Print).

Мови публікацій: українська, англійська.

Політика наукового видання: журнал є рецензованим виданням, у якому публікуються оригінальні статті, що розкривають результати наукових, практичних, навчально-методичних та науково-дослідних розробок за наступними тематичними розділами: «Фізична географія і ландшафтознавство», «Картографія та геоінформатика», «Соціально-економічна географія та геополітика», «Еволюційна географія та геоморфологія», «Геоекологія і раціональне природокористування», «Рекреаційна географія і туризм», «Методика викладання географічних дисциплін» тощо. 

Веб-сайт: http://scinotesgeo.sspu.edu.ua/
E-mail: scinotesgeo@ukr.net

Меню