Наукові періодичні видання

НАУКОВІ ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ
ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

Природничо-географічний факультет Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка видає щорічно збірники наукових праць «Природничі науки» та «Наукові записки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. Географічні науки».

Природничі науки

prirodn nauki titulka c1c86Рік заснування – 1998 р.
Періодичність видання – один випуск на рік.
Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ: КВ № 22342-12242Р від 29 серпня 2016 р.
ISSN 2415-8526 (Print)

У збірнику публікуються наукові праці за наступними тематичними розділами: «Вивчення та охорона біорізноманітності», «Фізіологія та анатомія рослин», «Мікробіологія», «Генетика», «Біологія та екологія людини», «Теоретична біологія», «Фізична географія», «Хіміко-екологічний моніторинг та хімія довкілля», «Біоорганічна хімія та хімія ВМС», «Неорганічна та фізична хімія», «Історія науки», «Природнича освіта». Збірник інформує також про події наукового життя та природничої освіти в Україні та світі.

Примірники збірника надсилаються до Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Починаючи з 2018 р. редакція збірника присвоює усім статтям цифровий  ідентифікатор об'єкта DOI – ZENODO.

Веб-сайт: https://natscience.sspu.edu.ua
E-mail: [email protected]


Наукові записки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. Географічні науки

geografichni titulka 8afbaРік заснування – 2010 р.
Періодичність видання – один випуск на рік.
Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ: КВ № 22343-12243Р від 29 серпня 2016 р.
ISSN 2524-2598 (Online), ISSN 2413-8800 (Print).

У журналі публікуються наукові праці за наступними тематичними розділами: «Фізична географія і ландшафтознавство», «Картографія та геоінформатика», «Соціально-економічна географія та геополітика», «Еволюційна географія та геоморфологія», «Геоекологія і раціональне природокористування», «Рекреаційна географія і туризм», «Методика викладання географічних дисциплін» тощо. Дописувачами запрошуються викладачі, наукові співробітники, докторанти, аспіранти, здобувачі наукового ступеня, магістранти, вчителі шкіл та інших навчальних закладів. Редакція запрошує до публікації своїх наукових досягнень у царині географії як фахівців з України, так і зарубіжних авторів.

Примірники збірника надсилаються до Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Журнал зареєстрований та індексується у міжнародних наукометричних базах, репозитаріях та пошукових системах: Index Copernicus (Poland), Google Scholar (USA), ResearchBib (Japan), MIAR (Spain), Ulrichsweb (USA), ERIH PLUS (Norway) та інших.

Починаючи з 2018 р. редакція журналу присвоює усім статтям цифровий  ідентифікатор об'єкта DOI – ZENODO.

Збірник знаходиться у відкритому доступі.

Веб-сайт: http://scinotesgeo.sspu.edu.ua/
E-mail: [email protected]

Меню