СТУДЕНТСЬКІ НАУКОВІ ГУРТКИ ТА ПРОБЛЕМНІ ГРУПИ ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

Студентські наукові гуртки та проблемні групи є формами наукової діяльності студентів, спрямованими на розширення їх наукового потенціалу та поглиблення навичок проведення наукових досліджень, які успішно поєднують таку діяльність із навчанням. Студентські наукові гуртки та проблемні групи створені та працюють на всіх кафедрах факультету. Їх кількість та наявність щороку визначається рішенням відповідної кафедри.

Науковий гурток – об’єднання студентів при кафедрі університету, що формується за напрямком наукової діяльності кафедри відповідно до затверджених тематичних планів роботи кафедри.

Проблемна група – об’єднання студентів при кафедрі університету з метою дослідження конкретно визначеної наукової проблеми, пов’язаної з напрямом наукових досліджень кафедри.

Організація роботи наукових гуртків та проблемних груп на кафедрах природничо-географічного факультету проводиться згідно «Положення про діяльність студентських наукових гуртків і проблемних груп у Сумському державному педагогічному університеті імені А. С. Макаренка».

Кафедра біології людини та тварин

Студентський науковий гурток

Інтелект-клуб

Науковий керівник – к.пед.н., старший викладач Пташенчук Оксана Олексіївна

Студентські проблемні групи

 • Дослідження етіології найбільш поширених шкільних донозологій і хвороб дітей і підлітків

Науковий керівник – к.пед.н., старший викладач Пташенчук Оксана Олексіївна

 • Методика навчання біології у закладах загальної середньої освіти

Науковий керівник – к.пед.н., доцент Генкал Світлана Едуардівна

 • Сучасна ентомологія

Науковий керівник – к.б.н., доцент Говорун Олександр Володимирович

 • Хребетні тварини в умовах трансформованого ландшафту

Науковий керівник – к.б.н., доцент Мерзлікін Ігор Романович

 • Цитоморфологічні ознаки клітин периферичної крові

Науковий керівник – старший викладач Касьяненко Олена Анатоліївна

 

Кафедра загальної біології та екології

Студентський науковий гурток

Сучасна філогенія та філогенетика

Науковий керівник – к.б.н., доцент Данько Ярослав Миколайович

Студентські проблемні групи

 • Вивчення біологічного різноманіття природної флори і рослинності Сумської області

Науковий керівник – к.б.н., доцент Вакал Анатолій Петрович

 • Вивчення мікро- та макроміцетів Сумської області

Науковий керівник – к.б.н., доцент Литвиненко Юлія Іванівна

 • Медико-генетичні дослідження населення

Науковий керівник – к.б.н., доцент Торяник Валентина Миколаївна

 • Розвиток пізнавальної активності при вивченні біології у середній школі

Науковий керівник – к.пед.н., доцент Міронець Людмила Петрівна

 • Вплив фізіолооічних речовин на розвиток рослин

Науковий керівник – к.б.н., доцент Москаленко Микола Павлович

 

Кафедра загальної та регіональної географії

Студентські проблемні групи

 • Регіональні суспільно-географічні дослідження

Науковий керівник – к.геогр.н., доцент Корнус Олеся Григорівна

 • Фізична географія, картографія та туризм

Науковий керівник – к.геогр.н., доцент Корнус Анатолій Олександрович

 • Геоекологічні та гідрологічні дослідження

Науковий керівник – к.геогр.н., старший викладач Данильченко Олена Сергіївна

 • Суспільно-географічне краєзнавство та країнознавство

Науковий керівник – к.геогр.н., доцент Сюткін Сергій Іванович

 • Фізична географія та геологія

Науковий керівник – к.геогр.н., доцент Бова Олександр Володимирович

 • Фізична географія

Науковий керівник – д.геогр.н., професор Нешатаєв Борис Миколайович

 •  Використання ГІС-технологій в географічних дослідженнях

 Науковий керівник – к.пед.н., старший викладач Король Олена Миколаївна

 

Кафедра хімії та методики навчання хімії

Студентські проблемні групи

 • Сучасні проблеми методики навчання хімії

Науковий керівник – к.пед.н., доцент Бабенко Олена Михайлівна

 • Аналітична хімія довкілля

Науковий керівник –  к.х.н., доцент Більченко Михайло Миколайович

 • Проблеми хіміко-екологічного моніторингу

Науковий керівник –  к.х.н., доцент Касьяненко Геннадій Якович

 • Хімія високомолекулярних сполук

Науковий керівник – к.х.н., доцент Скляр Анатолій Михайлович

 • Хімія органічних та біологічно-активних сполук

Науковий керівник –  к.х.н., старший викладач Харченко Юлія Володимирівна