Академічна мобільність

Одним з основних напрямів діяльності природничо-географічного факультету є розвиток міжнародної співпраці, підготовка студентів до здійснення професійної діяльності на рівні світових стандартів.

Міжнародна діяльність ПГФ спрямована на забезпечення його інтеграції з міжнародною університетською спільнотою, створення оптимальних умов для академічної мобільності студентів та викладачів, реалізації спільних освітніх програм, підготовки наукових кадрів. 

Метою міжнародної діяльності на ПГФ є підвищення ефективності співпраці з ЗВО партнерами, пошук, вивчення і застосування кращого закордонного досвіду науково-дослідної та навчально-методичної роботи, розширення мобільності науково-педагогічних працівників і студентів, адаптація до європейських та світових стандартів із збереженням кращих напрацювань національної освіти, підвищення іміджу кафедри та університету в Україні та за її межами.

Головними напрямами діяльності ПГФ в міжнародному співробітництві є:

  • залучення науково-педагогічних працівників, магістрів та аспірантів до участі у міжнародних проєктах;
  • співпраця з міжнародними освітніми установами;
  • організація стажувань, підвищення кваліфікації викладачів;
  • використання міжнародного досвіду в науковій, навчально-методичній та культурно-виховній роботі;
  • сприяння науковій співпраці з іноземними колегами.

Науково–педагогічні працівники ПГФ плідно працюють в науково-дослідницькому напрямі, про що свідчить участь викладачів у міжнародних стажуваннях, публікації у закордонних виданнях тез доповідей та наукових статей.

Розвиток спільних програм є одним з важливих напрямів розвитку міжнародного співробітництва факультету. Тому актуальним залишається питання розширення сфери співробітництва з іноземними партерами, зокрема створення і впровадження програм подвійних дипломів.

Міжнародні договори про співпрацю з закордонними університетами

Міжнародні проекти та програми співробітництва

Академічна мобільність студентів в межах України

Меню