Положення

Новини та події

Cемінар, присвячений питанням академічної доброчесності

23 вересня 2020 р. на кафедрі загальної та регіональної географії для магістрантів першого року навчання за спеціальністю 014 Середня освіта (Географія) відбувся семінар, присвячений питанням академічної доброчесності.

На заході відбулося ознайомлення з «Кодексом академічної доброчесності СумДПУ імені А.С. Макаренка», де були підписані декларації з академічної доброчесності. Також магістранти ознайомилися з Положенням про вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти СумДПУ імені А. С. Макаренка та прийняли колективне рішення щодо переліку обраних дисциплін.