Порядок звернення для надання послуги по підвищенню кваліфікації

Для отримання послуги, педагогічний (науково-педагогічний) працівник подає у відділ працевлаштування, професійно-технічної освіти та додаткових платних послуг  такі документи:

  • лист-направлення закладу освіти, у якому необхідно вказати прізвище, ім’я та по батькові працівника, який направляється на навчання, програму, за якою працівник виявив бажання підвищити кваліфікацію, форму, вид та обсяг підвищення кваліфікації.
  • копію першої сторінки паспорта;
  • договір на надання послуги (бланки договорів для юридичних та фізичних осіб розміщено нижче).

Документи надаються особисто за адресою: м. Суми, вул. Роменська, 87. Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Центральний корпус, кабінет № 147 Відділ працевлаштування, професійно-технічної освіти та додаткових платних послуг.

За довідками звертатися за телефоном (0542) 68-59-37

ДОГОВІР на підвищення кваліфікації з фізичною особою
ДОГОВІР на підвищення кваліфікації з юридичною особою
ЗАЯВА на підвищення кваліфікації
Індивідуальна програма (зразок)
Реквізити на підвищення кваліфікації

Природничо-географічний факультет СумДПУ імені А.С. Макаренка запрошує на курси підвищення кваліфікації вчителів природничо-географічних дисциплін (Постанова КМ України від 21.08.2019 р. № 800).

Курси підвищення кваліфікації проводяться на базі природничо-географічного факультету імені А.С. Макаренка. Програма розрахована на один – п’ять років навчання (на вибір учасників освітнього процесу) і передбачає 5 кредитів ECTS (150 год.).

Вона включає 5 модулів, в кожному з яких 10 год. відведено на аудиторну та 20 год. на самостійну роботи. Послідовність вивчення модулів – на вибір учителів.

Аудиторна робота передбачає проведення тренінгів, майстер-класів, дискусій, вебінарів, семінарів, круглих столів тощо. Самостійна робота здійснюється в індивідуальній формі, в тому числі шляхом он-лайн комунікації. Стосовно тематики модулів звертатися:

  • з біології, екології, природознавства, основ здоров'я до Міронець Людмили Петрівни (066 468 77 12);
  • з фізичної та суспільної географії, технологій навчання географії, картографії, краєзнавчо-туристичної роботи до Сюткіна Сергія Івановича (098 213 37 22);
  • з хімії (за усіма розділами), технологій навчання хімії, хіміко-екологічного моніторингу, розв’язування задач, практики хімічного експерименту до Бабенко Олени Михайлівни (066 347 96 50).
  • з використання ГІС-технологій в географічних дослідженнях до Король Олени Миколаївни (0500661048)

Виконання програми окремого модуля (відвідування аудиторних занять протягом двох субот в календарному році та обговорення результатів самостійної позааудиторної роботи на останньому занятті) завершується отриманням свідоцтва про підвищення кваліфікації (30 год.).

Програма передбачає отримання максимум 5 свідоцтв. Слухачі курсів отримують свідоцтво про підвищення кваліфікації встановленого зразка.

Для проходження курсів підвищення кваліфікації вчителю необхідно мати:

  • лист – направлення із закладу освіти, в якому необхідно вказати платника та вид і кількість програм (може бути одночасно декілька);
  • копію паспорту (перша сторінка).

Вартість – 1 кредит – 360 грн (за рахунок фізичних і юридичних осіб).

Запис на курси у відділі працевлаштування, професійно-технічної освіти та додаткових платних послуг за адресою:

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка м. Суми, вул. Роменська, 87 (центральний корпус, 1 поверх, каб. 147)

тел.: (0542) 68-59-37, 066-60-30-935 (Коленченко Ольга Іванівна)

[email protected]