Наукові школи

Наукові школи
природничо-географічного факультету

neshataevНешатаєва Бориса Миколайовича, д.геогр.н., проф. з проблем геоекологічного та соціально-економічного розвитку регіону

Основними напрямами наукових досліджень наукової школи є найбьш актуальні геоекологічні та соціально-економічні проблеми регіонального розвитку Сумської області.

Наукова школа припинила свою діяльність у 2021 році.

Довідка про діяльність наукової школи

 


Sheiko ae94dШейка Віталія Ілліча д.б.н., проф. з проблем імунорегуляції функцій організму та функціональних взаємозв’язків нервової та імунної системи

Основними напрямами наукових досліджень наукової школи є імунологія, фізіологія ВНД, адаптаційні реакції організму до екзогенних та ендогенних факторів середовища.

Серед досліджуваних проблем:

 • функціональні взаємозв’язки між нервовою системою та імунною;
 • функціональні зміни в нервовій та імунній системі під впливом радіації;
 • вплив геохронокліматичних факторів на імунну систему;
 • вплив канабіноїдів на патофізіологічні зміни в стінках судин;
 • системний імунітет та артеріальна гіпертензія;
 • вплив імуностимуляторів на імунологічні та біохімічні константи на фоні фізичних навантажень;
 • взаємозв’язок захворювань печінки та патологій ока.

Наукова школа припинила свою діяльність у 2022 році.

Довідка про наукову школу

Про діяльність наукової школи

Звіт про діяльність наукової школи у 2020 році

Звіт про діяльність наукової школи у 2021 році


chaichenkoЧайченко Надії Натанівни, д.пед.н., проф. з проблем теорії та методики навчання хімії, теорія і методика професійної освіти

Основними напрямами наукових досліджень наукової школи є:

 • узагальнення та систематизація знань з хімії учнів профільних класів середньої загальноосвітньої школи;
 • формування прогностичних умінь в учнів основної школи в процесі вивчення хімії;
 • формування знань з основ біохімії в учнів класів біолого-хімічного профілю навчання;
 • формування дослідницької компетентності майбутніх учителів хімії та біології в системі вищої освіти;
 • формування предметної компетентності з біонеорганічної хімії у студентів вищих медичних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації;
 • методика навчання хімії іноземними слухачами підготовчих факультетів.

Наукова школа припинила свою діяльність у 2020 році.

Довідка про діяльність наукової школи

Меню