Спеціальність (предметна спеціальність) Спеціалізація (додаткова предметна спеціальність) Професійне спрямування освітніх програм
Галузь знань 01 Освіта/педагогіка
Спеціальність 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)
014 Середня освіта
Біологія та здоров’я людини
Хімія Вчитель біології та здоров’я людини
Вчитель хімії
Психологія Вчитель біології та здоров’я людини
Психолог освітнього закладу
014 Середня освіта
Географія
Біологія та здоров’я людини Вчитель географії
Вчитель біології та здоров’я людини
Краєзнавчо-туристична робота в закладах освіти
014 Середня освіта
Хімія
Інформатика Вчитель хімії та екології
Вчитель інформатики
Галузь знань 09 Біологія
091 Біологія   Біолог
Галузь знань 10 Природничі науки
102 Хімія Хімічний аналіз Хімік
Фахівець з хімічного аналізу
106 Географія   Географ