Підготовка докторів філософії (аспірантура)

На природничо-географічному факультеті здійснюється підготовка здобувачів освіти на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівнях вищої освіти за спеціальністю 091 Біологія

Аспіранти:

1 курс

Малаховська Ольга Дмитрівна
Тема: Адаптаційні можливості дітей 6-10 років з різними індивідуально-типологічними характеристиками психофізіологічного стану
Керівник:  д.мед.н., проф. Калініченко І.О.

Щапова Аліна Юріївна
Тема: Нейровегетативна регуляція кардіореспіраторної системи у дітей 10-17 років з різною направленістю навантажень
Керівник: д.мед.н., проф. Калініченко І.О.

Васильєва Ірина Володимирівна
Тема: Вплив систем електронного навчання на психофізіологічні функції дітей віком від13 до 16 років
Керівник:  д.б.н., проф. Шейко В.І.

Карпець Ярослава Миколаївна
Тема: Стан психофізіологічних функцій у людей з різними ступенями ожиріння»
Керівник: д.б.н., проф. Шейко В.І.

2 курс

Василега Павло Андрійович
Тема: Особливості рухової активності дітей 7-9 років, які перенесли гострі респіраторні вірусні інфекції
Керівник: д.б.н., проф. Радзієвська М.П.

Колесник Анна Сергіївна
Тема: Особливості нейровегетативного статусу дітей 5-7 років в умовах сучасної школи
Керівник:  д.мед.н., проф. Калініченко І.О.

3 курс

Калабухова Анна Сергіївна
Тема: Зміни стану кардіо-респіраторної системи у дітей 7-10 років під впливом ГРВІ і методи їх корекції
Керівник: д.б.н., проф. Радзієвська М.П.

Василюк Діана Петрівна
Тема: Стан транспорту кисню у дітей 9-11 років з надлишковою вагою на тлі нефіксованих порушень ОРА
Керівник: д.б.н., проф. Радзієвська М.П.

4 курс

Войтенко Валентина Леонідівна
Тема: Механізм ергогенного впливу бурштинової кислоти при фізичних навантаженнях силової спрямованості в експерименті та у спортсменів
Керівник: д.б.н., ст. наук. співробітник Гуніна Л. М.

Кузьменко Марія Володимирівна
Тема: Роль корекції процесів енергоутворення у профілактиці функціональних порушень стану серця за фізичних навантажень
Керівник: д.б.н., ст. наук. співробітник Гуніна Л.М.

Меню