Наукова діяльність студентів

Наука

Здійснення якісної підготовки фахівців з природничих і біологічних наук, поглиблене вивчення навчальних дисциплін у сучасній школі вимагають розвитку творчих здібностей студентів природничо-географічного факультету. Робота у цьому напрямку неможлива без розвитку у студентів факультету навичок і умінь науково-дослідної роботи.

Науково-дослідна робота студенів факультету регламентована «Положенням про науково-дослідну роботу студенів у Сумському державному педагогічному університеті імені А. С. Макаренка».

На природничо-географічному факультеті студенти займаються науковими дослідженнями на кафедрах і науково-дослідних лабораторіях, під час проходження виробничих і навчальних практик та виконання лабораторних, практичних і кваліфікаційних робіт.

На факультеті науково-дослідна робота студентів реалізується через систему різних форм дослідницької діяльності у межах та поза межами освітнього процесу.

Основними формами науково-дослідної роботи студентів у межах освітнього процесу є:

  • підготовка рефератів, есе, доповідей тощо на практичних заняттях та виконання індивідуальних робіт з елементами наукових досліджень за тематикою навчальних дисциплін;
  • проведення лабораторних і практичних занять, побудованих на принципах поєднання стандартних робіт і робіт з елементами досліджень та аналізу;
  • підготовка кваліфікаційних робіт, що передбачають вирішення наукових завдань;
  • наукове вирішення прикладних завдань під час проходження виробничих і навчальних практик.

Формами науково-дослідної роботи студентів поза межами освітнього процесу є:

Зацікавлені та ініціативні студенти є членами секції природничо-географічного факультету Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, яка активно працює на факультеті.

Меню