Студенти природничо-географічного факультету, які навчаються на спеціальностях біологічного спрямування, отримують ґрунтовні знання та практичні навички із ботаніки, зоології, мікології, анатомії людини, цитології, мікробіології, фізіології рослин, біохімії, методики навчання біології та природознавства, фізіології людини, біології людини з основами імунології, генетики з основами селекції, генетичного аналізу, біотехнології та генної інженерії, антропогенетики з основами генетики людини, основ геронтології, імунології, еволюційного вчення, загальної екології, екології рослин і тварин, біогеографії з основами екосистемології, ентомології з основами арахнології, протозоології, алелопатії, аналітичної хімії, неорганічної хімії, органічної хімії, основ сільського господарства, фітопатології, охорони навколишнього природного середовища, моніторингу довкілля.

Випускники спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) працюють вчителя біології, природознавства, екології, здоров’я людини, хімії загальноосвітніх навчальних закладів, викладачами закладів професійно-технічної освіти, методистами освітніх установ, психологами, керівниками загальноосвітніх навчальних закладів, науковими співробітниками, керівниками гуртків у закладах позашкільної освіти, закладах освіти різних типів та форм власності.

Випускники спеціальності 091 Біологія можуть працювати в установах біологічного, медичного, природоохоронного, сільськогосподарського, фармацевтичного та харчового профілів.

Вони успішно працюють в колективах природоохоронних установ (заповідників, національних парків), управлінні екологічної безпеки, санепідемстанціях, інспекціях по карантину рослин, станціях захисту рослин, зеленгоспах, приватних фірмах з розвитку ландшафтного дизайну, фітосанітарних службах, експертній службі МВС України.

Також випускники даних спеціальностей працюють у науковими співробітниками в установах Академії наук України, викладачами ЗВО, у науково-дослідних інститутах.

Image
Image