Новини факультету

Початок реалізації програм внутрішньої академічної мобільності з Глухівським національним педагогічним університетом імені Олександра Довженка

Академічна мобільність студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та наукових працівників є одним із пріоритетних напрямів діяльності Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, яка має на меті поглиблення інтеграції нашого освітнього закладу у вітчизняний та міжнародний освітньо-науковий простір.

На ім’я ректора нашого університету, професора Лянного Ю.О., надійшли заяви від студентів 3 курсу природничо-географічного факультету, які виявили бажання взяти участь у програмі внутрішньої академічної мобільності. Здобувачі вищої освіти нашого факультету першого (бакалаврського) рівня денної форми навчання за освітньою програмою Середня освіта (Біологія та здоров’я людини).Психологія Савіщенко Валерія та Нужненко Аліна реалізують індивідуальну освітню траєкторію через участь у програмі академічної мобільності. Протягом першого семестру 2023-2024 н.р. вони пройдуть програму навчання у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка на факультеті природничої і фізико-математичної освіти. Було оформлено відповідні документи з переліком обраних здобувачами вищої освіти освітніми компонентами.

Подібні заяви надійшли до в.о. ректора Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, доктору історичних наук, професору Курку О.І. від представників студентської спільноти. Студенти факультету природничої і фізико-математичної освіти – Бурчак Тетяна, Школа Роман та Дарковська Аліна, які навчаються за освітньою програмою Середня освіта (Біологія та здоров’я людини).Психологія та Середня освіта (Біологія та здоров’я людини).Природознавство зголосилися взяти участь у програмі внутрішньої академічної мобільності та обрали закладом–партнером Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка.

14 та 15 вересня 2023 року було організовано зустрічі керівництва зацікавлених факультетів двох університетів. Відбулося обговорення особливостей здійснення академічної мобільності в умовах дистанційного навчання та програми навчання у ЗВО, що приймає здобувача вищої освіти. На зустрічі були присутні викладачі, які будуть реалізувати освітні компоненти, обрані здобувачами для програми академічної мобільності та самі учасники програми з обох сторін. Запланований період мобільності з 18 по вересня 2023 року по 19 січня 2024 року.

Бажаємо студентським колективам обох університетів миру, добра та посилення конкурентоздатності на вітчизняному й міжнародному ринках освітніх послуг та праці.

Меню