Новини факультету

Зустріч зі здобувачами освіти спеціальності 014 Середня освіта (Хімія) ОР Магістр

14 вересня 2023 членами робочої групи ОПП Середня освіта (Хімія) у складі гаранта програми доц. Харченко Ю.В, завідувачки кафедри біології людини, хімії та методики навчання хімії Бабенко О.М. та ст. викладача Вакал Ю.С. була організована зустріч зі здобувачами вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 014 Середня освіта (Хімія) першого року денної форми навчання.

У ході зустрічі Гарант ОПП провела віртуальну екскурсію сайтом університету, природничо-географічного факультету та кафедри біології людини, хімії та методики навчання хімії. Магістри ознайомилися зі структурою сайту, алгоритмом пошуку необхідної інформації та нормативною базою, що стосується освітнього процесу.

Особливу увагу було приділено висвітленню змісту ОПП та її освітнім компонентам, наголошено на тому, що студенти можуть самостійно формувати освітню траєкторію шляхом вільного вибору дисциплін, які входять до переліку вибіркових дисциплін. Також студентів було поінформовано про можливості реалізації академічної мобільності, неформальної освіти, формування м'яких навичок та їх актуальність на сучасному ринку праці.

Ще одним ключовим питанням зустрічі було обговорення «Положення про систему забезпечення академічної доброчесності у освітньо-науковій діяльності Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка», а також «Кодексу академічної доброчесності Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка». Адже питанню дотримання академічної доброчесності в освітньому процесі на кафедрі біології людини, хімії та методики навчання хімії постійно приділяється увага.

Бажаємо магістрантам творчих і наукових здобутків, цікавого навчання!

Меню