Previous Next

Результати інформальної освіти студентів кафедри біології та методики навчання біології

Підбиваючи попередні підсумки першого навчального семестру, на кафедрі біології та методики навчання біології відбулися засідання фахових комісій для перезарахування результатів навчання, здобутих шляхом інформальної освіти.

Комісіями було розглянуто та задоволено дев’ять студентських заяв: 1) зі спеціальності 091 Біологія першого рівня вищої освіти (Дубіковської А., Вірченко А., Ждамірової Б.); 2) зі спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) першого рівня вищої освіти (Конвісар А., Шахової В., Василенко М.); 3) 1) зі спеціальності 091 Біологія другого рівня вищої освіти (Романової Д., Бардаш І.); 2) зі спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) другого рівня вищої освіти (Старинської Н.).

Приємно відзначити, що з кожним семестром здобувачів вищої освіти за спеціальностями кафедри, які залучаються до інформальної освіти, стає все більше!


Надрукувати   E-mail