Previous Next

Підсумкова атестація студентів ОР Бакалавр спеціальності 091 Біологія

7 травня та 17 червня 2022 р. пройшли підсумкові атестації студентів ОР Бакалавр спеціальності 091 Біологія за заочною та денною формами навчання.

Під час атестації, яка проходила у формі комплексного кваліфікаційного іспиту та захисту кваліфікаційної роботи, здійснювалося оцінювання рівня базових професійних знань, умінь, навичок та компетентностей, передбачених освітньо-професійною програмою. У роботі екзаменаційної комісії у якості члена комісії взяв участь запрошений стейкхолдер – в.о. директора природного заповідника «Михайлівська цілина» Г. І. Дудченко.


Надрукувати   E-mail