Новини факультету

Дуальна освіта на природничо-географічному факультеті

На природничо-географічному факультеті СумДПУ імені А.С.Макаренка продовжує реалізуватися дуальна освіта у відповідності з «Положенням про дуальну форму здобуття вищої освіти.

Основна мета упровадження дуальної форми навчання – підвищення якості підготовки здобувачів вищої освіти до майбутньої професійної діяльності із урахуванням вимог роботодавців. Дуальне навчання сприяє підвищенню рівня практичної підготовки студентів, формує й розвиває в них професійні компетенції, що у свою чергу сприяє підвищенню ефективності подальшої професійної діяльності, забезпечує рівновагу між попитом та пропозицією фахівців на ринку праці. Дуальність як методологічна характеристика освіти передбачає побудовану на єдиних основах узгоджену взаємодію освітньої та виробничої сфер з підготовки спеціалістів певного профілю, іншими словами – поєднання теоретичного навчання у закладі та практичних – на підприємстві (установі, організації).

На початку 2022-2023 навчального року здобувач освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Хімія) четвертого року навчання Мацак Станіслав Вячеславович разом із куратором від університету – к.пед.н., доц. Бабенко О.М. – підготували індивідуальний навчальний план, згідно якого передбачалось здобуття частини кредитів робочого навчального плану в закладі загальної середньої освіти. Базою для організації дуальної форми навчання була визначена Степанівська філія Степанівського ліцею, в якій Мацак С.В. працював вчителем хімії у 7-9 класах. У кінці навчального року здобувач освіти прозвітував на кафедрі біології людини, хімії та методики навчання хімії про результати свого навчання за дуальною формою. Запланований обсяг навчання виконаний повністю, програмні компетентності сформовані.

Меню