Новини факультету

На ПГФ відбулося засідання секції «Сучасні аспекти методики навчання біології»

29 квітня 2024 року під час Днів науки на природничо-географічному факультеті відбулося засідання секції «Сучасні аспекти методики навчання біології».

У роботі секції взяли участь здобувачі освіти спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) ОР Бакалавр та ОР Магістр, які виступили з науковими доповідями за результатами своїх досліджень. Тематика доповідей охоплювала різні напрями методики навчання біології:

  1. Осипко К. (642 група) «Дидактичні принципи організації позакласної роботи учнів з біології».
  2. Соболева О. (група СОГ-5) «Організація розвивального освітнього середовища на уроках біології: ключові принципи та практичні підходи».
  3. Писаненко В. (652 група) «Інтерактивні технології навчання біології».
  4. Низова А. (652 група) «Методи та засоби формування пізнавальної компетентності учнів на уроках біології».

Здобувачі освіти  також обговорили актуальні проблеми методики навчання біології: підвищення ефективності навчання учнів, удосконалення змісту, впровадження інноваційних технологій та методів навчання.   

Меню