Previous Next

Польова практика з фізіології рослин студентів 3 курсу природничо-географічного факультету СумДПУ імені А.С. Макаренка

Протягом 24-28 травня студенти 3 курсу природничо-географічного факультету СумДПУ імені А.С. Макаренка, спеціальність 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) та 091 Біологія проходили польову практику з фізіології рослин.

Виконуючи програму практики студенти розробляли схеми вегетаційних та польових дослідів, здійснювали постановку дослідів з водними культурами, визначали фізіологічну роль мікроелементів та площу асимілюючої поверхні різними методами, вивчали інтенсивність транспірації рослин ваговим методом. Важливим результатом практики стало формування у студентів предметної компетентності ПК2: здатність аналізувати біологічні явища як природного походження, так і технологічні, з погляду фундаментальних природничих принципів і знань, а також на основі відповідних методів.

Відео


Надрукувати   E-mail