Previous Next

Вивчаємо фітопатологію

Вивчення живих об’єктів у природних умовах є одним із важливих етапів підготовки майбутнього фахівця-біолога.

7 жовтня для магістрантів спеціальності 091 Біологія на базі навчально наукового центру «Ботанічний сад СумДПУ імені А.С. Макаренка» (https://pgf.sspu.edu.ua/nnts-botanichnyi-sad# ) були проведені лабораторні заняття з фітопатології. Студенти познайомилися з основними типами хвороб рослин та анатомо-морфологічними змінами, що відбуваються у рослинних організмах, набули практичних навичок із візуального визначення найтиповіших хвороб декоративних та сільськогосподарських видів рослин, закріпили свої знання з ботаніки, мікології, мікробіології та фізіології рослин.


Надрукувати   E-mail