Ботанічним садам належить важливе місце в справі збереження та відтворення видового, передусім раритетного, фіторізноманіття, в реалізації завдань екологічної освіти та природоохоронного виховання підростаючого покоління, молоді, яка навчається, а також дорослого населення. Тут забезпечується найбільш надійна охорона рослинного світу – природних рослинних угруповань із характерним для них багатим видовим різноманіттям, популяцій раритетних видів. У Сумській області нараховується нині понад 200 об’єктів природно-заповідного фонду. Серед них є три ботанічних сади. Найстаріший із них – Ботанічний сад Сумського державного педагогічного університету ім. А.С.Макаренка (1937 р.).

Ботанічний сад Сумського державного педагогічного університету – об’єкт природно-заповідного фонду області, що має статус ботанічного саду місцевого значення. Його колекції налічують близько 1000 видів рослин, 85 з яких належать до рідкісних або зникаючих.

У живій колекції рослин ботсаду представлені типові та раритетні види місцевої флори, регіонів України, інших природних зон, деяких більш або менш віддалених країн. Тут можна побачити рослини пустель, степів, луків, хвойних, листяних і мішаних лісів, гірські види Карпат, Криму, Кавказу, представників флор Європи, Азії, Північної та Південної Америки, вихідців із Китаю, Японії і т.п., що має велике пізнавальне значення. В живій колекції багато видів із дуже високими декоративними властивостями. У періоди цвітіння ці рослини та їх композиції викликають велике захоплення, зачаровують розмаїттям яскравих барв і форм, що в значній мірі сприяє естетичному вихованню, розвитку вміння бачити й цінувати красу дикої природи, схилятись перед її безмежними чудовими й витонченими творіннями, зародженню й розвитку бажання берегти природу, прагненню зберегти багатовікові її надбання. Колекція рослин ботанічного саду є прекрасним живим матеріалом для формування основних екологічних понять у школярів та студентів навчальних закладів, зокрема, про адаптації рослин до дії абіотичних факторів, про адаптивні особливості рослин із різних екологічних груп, різноманітність життєвих форм рослин, пристосування рослин до сезонних змін у природі, красу й особливості рослинного покриву в різні пори року, про весняні та осінні ефемероїди, їх скороминучу незабутню, чаруючу красу в період цвітіння, про популяції рослин, їх групові характеристики, морфологічні особливості будови рослин різних вікових станів, особливості культивування раритетних видів. Тут можна побачити ендемічні та реліктові види рослин. У парку та фрагментах діброви на території ботсаду можна ознайомитись з видами-домінантами різних ярусів характерних для Полісся та Лісостепу України, з характерними видами трав’янистих рослин, побачити адвентивні, синантропні та культивовані сільськогосподарські, лікарські, декоративні рослини тощо. Колекція рослин ботанічного саду має велику цінність у формуванні понять про основні таксони рослинного світу, його різноманітність і значення.

Ботанічний сад Сумського педуніверситету в усі пори року привабливий для відвідувачів, екскурсантів, для тих, хто прагне пізнавати природу, захоплюється її цінностями й красою, вболіває за її збереження і готовий внести свою частку в цю святу, благородну, конче потрібну справу. Взимку він приваблює різноманіттям вічнозелених дерев і чагарників; навесні – стрімким пробудженням природи рясним, яскравим цвітінням весняних ефемероїдів – провісників весни; влітку – буянням величезного видового різноманіття квітучого різнотрав’я, що змінює з часом свої яскраві аспекти, рясним цвітом дерев, чагарників, ліан; восени – золотим і багряним вбранням дерев на зеленому фоні ялин, ялиць, сосен, туй, ялівців…