Новини факультету

На природничо-географічному факультеті відбувається навчання за дуальною формою здобуття вищої освіти

З метою забезпечення функціонування студентоцентричної інтегрованої моделі здобуття вищої освіти, встановлення рівноправного партнерства закладів освіти, роботодавців та здобувачів освіти, набуття здобувачами досвіду практичного застосування компетентностей та їх адаптації в умовах професійної діяльності на природничо-географічному факультеті запроваджено дуальну форму здобуття вищої освіти.

Такі програми реалізуються для студентів другого рівня вищої освіти

за спеціальністю 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини). Організовано виконання здобуття 31% кредиту (28 кредитів освітньої програми) під час навчання на робочому місці.

Тристоронні договори про здобуття вищої освіти за дуальною формою укладені між Сумським державним педагогічним університетом імені А. С. Макаренка, в особі ректора професора Лянного Юрія Олеговича,  Ряснянським навчально-виховним комплексом «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - заклад дошкільної освіти» Краснопільської селищної ради, в особі директора Карпенко Ольги Миколаївни та здобувачем вищої освіти Мартиненко Аллою Володимирівною та Чернеччинським навчально-виховним комплексом «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - заклад дошкільної освіти» Краснопільської селищної ради, в особі директора Жаботинської Лариси Валеріївни та здобувачем вищої освіти Сало Олександром Вікторовичем.

Кураторами, які контролюють виконання індивідуального плану здобувачів вищої освіти та програми практичного навчання на робочому місці за дуальною формою здобуття вищої освіти від СумДПУ імені А.С. Макаренка, призначено к.пед.н., доцента, завідувача кафедри біології людини, хімії та методики навчання хімії – Бабенко Олену Михайлівну та к.пед.н., доцента, декана природничо-географічного факультету Міронець Людмилу Петрівну.

Договори укладені на основі Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка, ухваленого рішенням вченої ради університету, протокол № 4 від 29 листопада 2021 року – https://sspu.edu.ua/images/2021/docs/11/pro_dualnu_formu_zdobuttya_vischoyi_osviti_37099.pdf

Основними завданнями такої форми здобуття вищої освіти є:

  • сприяння усуненню значного розриву між навичками, якими володіють випускники закладів вищої освіти і потрібними компетентностями;
  • забезпечення освітньо-виробничого середовища, яке є засобом зближення з вимогами ринку праці та результатом синергії зусиль усіх зацікавлених та небайдужих, для отримання досвіду роботи, що є необхідною вимогою для працевлаштування;
  • підвищення якості підготовки конкурентоздатних фахівців: мотивації до навчання та професійної діяльності; скорочення адаптаційного періоду випускників на роботі; формування готовності до самоосвіти та професійного самовдосконалення впродовж життя.

Бажаємо здобувачам вищої освіти продуктивного навчання. Віримо у ЗСУ! Все буде Україна!

Меню