Новини факультету

Засідання ради стейкхолдерів за спеціальністю 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) другого рівня вищої освіти

12 вересня 2023 р. відбулося засідання ради стейкхолдерів ОПП Середня освіта (Біологія, природознавство та здоров’я людини) другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини).

На засіданні розглянули та затвердили план роботи експертної ради стейкхолдерів на 2023-2024 н.р. Гарант освітньої програм Генкал С.Е. доповіла про підсумки 1 року навчання здобувачів освіти, їх участі у наукових заходах та результатах навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті, підготовку магістрантів до педагогічної практики, особливості реалізації освітньої програми в умовах воєнного стану, підготовку до акредитації. Також було обговорено широке коло питань щодо подальшого залучення стейкхолдерів до проведення занять, впровадження новітніх технологій дистанційного і змішаного навчання, навчально-методичного забезпечення освітнього процесу, організації наукової роботи здобувачів освіти.

Меню