Новини факультету

Викладачі кафедри біології та МНБ – члени журі Науково-практичної конференції «Перший крок у науку»

29-30 березня 2024 року в онлайн форматі відбулася Обласна науково-практична конференція «Перший крок у науку».

Серед учасників конференції ­– 21 слухач Сумського територіального відділення МАН України, які представляли результати свої наукових досліджень на дев’яти секціях конференції: Агрономія; Лісознавство; Екологія; Охорона довкілля; Ботаніка, Загальна біологія, Хімія, Біології людини, Охорони здоров’я.

У роботі конференції у якості членів журі взяли участь науково-педагогічні працівники кафедри біології та методики навчання біології, кандидати біологічних наук Ю. І. Литвиненко і А. П. Вакал.

На секціях були представлені доповіді, присвячені досить широкій науковій проблематиці: екологічним проблемам урбанізованих територій та оцінці екологічних збитків, питанням екосвідомої поведінки людини у сучасному світі, впливу антропогенної діяльності та флору і фауну регіону, вирощуванню нових сортів сільськогосподарських рослин, динаміки захворюваності населення України, впливу алелопатичної взаємодії сільськогосподарських рослин на властивості ґрунтів, дослідженню властивостей матеріалів, які використовують для виготовлення маскувальних сіток, впливу негативних факторів на здоров’я учнівської молоді.

За результатами виступів учасники були відзначені дипломами І, ІІ та ІІІ ступенів.

Меню