Новини факультету

Регіональний науковий онлайн-семінар «Проблеми збереження природних екосистем»

23 квітня 2024 на Природничо-географічному факультеті пройшов четвертий регіональний семінар “Проблеми збереження природних екосистем”.

Основними напрямами роботи семінару є аналіз стану природних екосистем Сумщини, обговорення актуальних природоохоронних проблем та висвітлення й обґрунтування можливостей розширення територій природно-заповідного фонду регіону.

У числі слухачів і доповідачів семінару традиційно були присутні як здобувачі освіти спеціальностей 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) і 091 Біологія та біохімія, так і науково-педагогічні працівники кафедри біології та МНБ: завідувач кафедри, доцент, к.б.н. Ю. І. Литвиненко, доцент, к.б.н. А. П. Вакал, доцент, к.б.н. О. В. Говорун, доцент, к.б.н. І. Р. Мерзлікін, доцент, к.б.н. М. П. Москаленко.

 Даний Регіональний семінар з проблем збереження природних екосистем є важливим інструментом для стимулювання обміну знаннями та досвідом, спільної роботи над рішенням проблем та сприяння сталому розвитку в регіоні.

Серед запрошених гостей із доповіддю виступав завідувач методичним відділом Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді СМР В. В. Вертель із доповіддю «Роль громадськості в збереженні біологічного та ландшафтного різноманіття Сумщини (на прикладі ГО “Екологічна дія”».

На даному семінарі також були підбиті підсумки діяльності студентських наукових проблемних груп кафедри. Здобувачі освіти виступили із доповідями за результатами своїх досліджень.

Таким чином, семінар став важливою подією, спрямованою на обговорення та пошук рішень щодо проблем охорони довкілля та збереження природних ресурсів Сумської області.

Меню