Новини факультету

Один день з краєзнавчо-туристичної практики студентів 3 курсу ОПП Середня освіта (Географія. Біологія та здоров’я людини)

В рамках проведення краєзнавчо-туристичної практики студенти 3 курсу освітньо-професійної програми Середня освіта (Географія. Біологія та здоров’я людини) проводили дослідження в м. Путивль та Спадщанськлму лісі Конотопського району.

Ця навчальна практика готує майбутнього вчителя до проведення самостійних краєзнавчо-туристичних досліджень. Вивчаючи як рідний край, так і інші регіони України, студенти оволодівають пошуково-дослідницькими навичками, знайомляться з досвідом вивчення складних взаємовідносин природи і суспільства, вивчають природні та історико-культурні об’єкти, які можна використати в майбутній краєзнавчо-туристичній роботі, працюючи вчителями географії і біології та здоров’я людини в освітніх закладах. Здобувачі вищої освіти відвідали КЗ Сумської обласної ради “Державний історико-культурний заповідник у м. Путивлі”, з яким у СумДПУ імені А.С. Макаренка укладений договір про співпрацю, інші краєзнавчо-туристичні об’єкти м. Путивль. У реальних умовах студенти закріпили теоретичні знання, отримані під час навчання, а також відпрацьовували методи краєзнавчо-туристичних досліджень, методику організації екскурсій, вчились самостійно вести візуальні спостереження, вести записи у польовому щоденнику, використовувати можливості різних музеїв для національно-патріотичного виховання. 

Висловлюємо щиру подяку директору заповідника С.В. Тупику та зав. музеєм "Парк радянського періоду" І.В. Денисенку за допомогу в організації практики.

Меню

Мій розклад