Новини факультету

Сьомі Сумські наукові географічні читання

14-15 жовтня 2022 року на базі природничо-географічного факультету СумДПУ імені А. С. Макаренка відбулася Всеукраїнська наукова конференція «Сьомі Сумські наукові географічні читання».

Тематика конференції стосувалася різних питань розвитку географічної науки та освіти, регіональних географічних досліджень. У роботі наукової конференції взяли участь науковці провідних наукових установ, викладачі закладів вищої освіти, шкільні вчителі та співробітники закладів позашкільної освіти, працівники гідрометслужби, здобувачі вищої освіти спеціальностей 014 Середня освіта (Географія) та 106 (Географія).

З вітальними словами виступили проректор з наукової роботи СумДПУ імені А. С. Макаренка О.Ю. Кудріна, декан природничо-географічного факультету Л.П. Міронець, завідувач кафедри загальної та регіональної географії О.Г. Корнус, начальник Сумського обласного центру з гідрометеорології О.М. Пономарьов. Було заслухано наукові доповіді колег з Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна: Ю.І. Кандиба, Д.С Серьогін; Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя – М.О. Барановський; Волинського національного університету імені Лесі Українки – Н.М. Ткачук; Талліннського університету (Естонія) − М. Реманн, який взяв участь у конференції в рамках виконання проєкту Erasmus «Кластери в сільському зеленому туризмі»; Уманського національного університету садівництва  − Ю.О. Кисельов, Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди  – Т.С. Коптєва та інших колег, а також сумських науковців: В.А. Омельяненко, В.В. Вертель, А.О. Корнус та ін.

У рамках екскурсійної програми конференції для її учасників була організована екскурсія до Музею історії грошей та історії розвитку Української академії банківської справи у м. Суми. Також в рамках екскурсійної програми та реалізації названого вище проєкту, були проведені польові дослідження в межах Путивльського туристичного кластера, у реалізації яких взяли активну участь працівники співорганізатора конференції − Державного історико-культурного заповідника у м. Путивлі (директор С.В. Тупик).

Зі всіма матеріалами конференції можна ознайомитися на сторінці Сумського відділу Українського географічного товариства https://sites.google.com/view/sumygeo

Меню