Новини факультету

Науково-методичний семінар «Актуальні напрями регіональних географічних студій - 2023»

В рамках Днів науки, що тривають на природничо-географічному факультеті 22-28 квітня 2023 р., кафедрою загальної та регіональної географії було організовано й проведено Всеукраїнський науково-методичний семінар «Актуальні напрями регіональних географічних студій», який відбувся у онлайн форматі 26 квітня 2023 р.

Програму семінару відкрив д.г.н., проф., зав. кафедри економічної та соціальної географії КНУ імені Тараса Шевченка К.В. Мезенцев з доповіддю «Зцілення травмованих міст: люди та простір». Геологічним пам’яткам, що знаходяться в долині р. Сейм, була присвячена і доповідь аспіранта СумДПУ імені А.С. Макаренка, очільника громадської організації «Екологічна дія» В.В. Вертеля "Геосайти Сумського Посейм’я: раціональне використання та охорона». Також у контексті рекреаційної географії було заслухано доповідь д.біол.н., члена експертної ради стейкхолдерів за спеціальністю 106 Географія, начальника наукового відділу НПП «Гетьманський» С.М. Панченка «Мережа інформаційно-рекреаційних центрів «Шлях» як об’єднання природоохоронців». Питань рекреаційної географії та туризму стосувалася й доповідь Н.С. Венгерської (к.е.н., доцента кафедри міжнародної економіки, природних ресурсів та економіки міжнародного туризму Запорізького національного університету, координатора проєкту Erasmus+ JMM DIRUT) та Корнус О.Г. (к.г.н., доцента, зав. кафедри загальної та регіональної географії) «Розвиток українських прифронтових громад і туристичного бізнесу в умовах війни та їх стратегії на майбутнє», де доповідачі ознайомили присутніх з результатами дослідження, виконаного в рамках відповідного міжнародного наукового проєкту за підтримки Естонського дослідницького агентства. Про регіональні аспекти смертності населення від екологічних хвороб йшлося у доповіді магістрантки 752 групи С.М. Кернос і к.геогр.н., доцента кафедри загальної та регіональної географії А.О. Корнуса "Географічний аналіз смертності населення України від злоякісних новоутворень". Також серед учасників семінару були: зав. кафедри геодезії, картографії та кадастру УНУС, д.геогр.н., проф. Ю.О. Кисельов; проф. кафедри загальної та регіональної географії, д.тех.н. Ю.В. Буц; к.г.н., доцент кафедри загальної та регіональної географії О.С. Данильченко; к.пед.н., ст. викладач кафедри загальної та регіональної географії О.М. Король та інші колеги, здобувачі освіти спеціальностей 014 Середня освіта (Географія) та 106 Географія денної й заочної форм навчання, члени Сумського відділу Українського географічного товариства.
Доповіді та їх обговорення впродовж семінару дали багато інформації, корисної для впровадження в освітньому процесі.

Меню