Біологічний стаціонар «Вакалівщина»

Літня біологічна школа

З 2014 р. на базі біостаціонару зусиллями викладачів та студентів природничо-географічного факультету проводиться літня біологічна школа «Вакалівщина». Слухачами школи є учні 7-11 класів шкіл м. Суми та області, які цікавляться біологією.

Школярі, які хочуть освоїти на практиці біологічні науки, мають таку можливість у біологічній школі неподалік від Сум. Організатори - викладачі Сумського державного педагогічного університету. Це справжня школа-практика на базі біостаціонару "Вакалівщина", де також проходять практику студенти, а тому обладнана спеціально для проведення спостережень, має лабораторії, необхідне обладнання. Найголовніше, тут є можливість попрацювати з відомими фахівцями-біологами, познайомитися і знайти друзів, що також цікавляться біологією, щоб потім позмагатися на олімпіадах і повернутися на наступне літо на Вакалівщину.

Програма школи включає:

  1. Лекції з зоології безхребетних та хребетних тварин, ботаніки, систематики. Лекції проводять викладачі СумДПУ та запрошені фахівці-науковці з інших установ.
  2. Практичні роботи з зоології та ботаніки.
  3. Навчальні екскурсії в природу.
  4. Навчально-дослідна робота під керівництвом викладачів.

Школярі отримують можливість познайомитись з методами польових досліджень, взяти участь в одному або декількох наукових проектах, прослухати лекції (які спрямовані на підвищення загальної теоретичної підготовки школярів), набути навичок проведення самостійних наукових досліджень.

English version (click on text)

Біологічний стаціонар «Вакалівщина»

2Навчально-наукова база Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка була заснована в 1965 році. Вона знаходиться за 25 км на північний схід від міста Суми, біля села Вакалівщина.

За роки свого існування біостаціонар «Вакалівщина» став місцем як учбової роботи (польова практика з зоології безхребетних і хребетних тварин), так і центром різноманітних наукових досліджень студентів і викладачів, наукових співробітників різних установ як України та й з закордону.

Урочище «Вакалівщина» - великий за площею (понад 1500 га) масив широколистяного лісу, розташований на південно-західних відрогах Середньоруської височини (140-210 м над рівнем моря), на правому корінному березі р. Псел. Рельєф дуже розчленований, з густою мережею глибоких (до 30-60 м) балок, крутизна схилів яких досягає 25-30°.

У структурі урочища Вакалівщина переважають кленово-липово-дубові та ясенево-дубові ліси.

Серед них трапляються угруповання з деревостаном віком 90-100 років.

Поширена лучна рослинність, представлена угрупованнями материкових остепнених і справжніх лук.

3Великі площі землі навколо стаціонару не обробляються, багато місць з непорушеною рослинністю. Завдяки різноманіттю біоценозів спостерігається надзвичайне багатство ентомофауни та орнітофауни.

На теперішній час біостаціонар може  одночасно приймати до 50 студентів (кімнати по 9-13 місць). Також облаштовано три кімнати для викладачів (7 місць).

В рамках договорів про співпрацю, ми із радістю зустрінемо Вас.

Biological base “Vakalivschyna”

2Educational and scientific base of Sumy State Pedagogical University named after A.S. Makarenko was founded in 1965.  It is located in 25 km north-east of Sumy city near Vakalivschyna village.

Over the years the base “Vakalivschyna” has become a place of learning (field practice in zoology invertebrates and vertebrates) and the center of various scientific research work for students and lectureres, scientists from Ukrainian institutions and from abroad.

Tract “Vakalivschyna” is a large area (over 1,500 hectares) of deciduous forest located in the south-western spurs of Serednoruskaya Upland (140-210 m above sea level), on the right bank of Psyol river. The relief is very divided, with a dense network of deep (up to 30-60 m) ravines with slopes that reach 25-30°.

Maple-linden-oak and ash-oak forests dominate in the structure of the Vakalivschyna tract.

There are groups of stands aged 90-100 years among them.

Common meadow vegetation is represented by groups of steppe and real meadows.

3

Large areas of land around the base are not processed, there are many places of undisturbed vegetation. Due to the variety of ecosystems extraordinary richness of enthomofauna and avifauna is observed.

For now the base can accept up to 50 students (rooms for 9-13 persons) simultaneously. There are three rooms equipped for teachers (7 seats).

We are happy to meet you!

Меню