Місія

Візія, місія, мета природничо-географічного факультету Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Візія. Природничо-географічний факультет СумДПУ імені А.С. Макаренка є структурним підрозділом Університету, який забезпечує освітньо-професійні та наукові програми відповідно до стандартів ЄС, потреб Індустрії 4.0 та вимог Суспільства 5.0 і відповідає інтересам інноваційного розвитку на національному (регіональному, державному) та світовому рівнях.

Місія. Підготовка кваліфікованих фахівців на першому, другому (освітніх) та третьому (освітньо-науковому) рівнях вищої освіти до самостійної професійної, науково-дослідницької, педагогічної, методичної, організаційно-управлінської діяльності, які володіють високим рівнем професійної та академічної культури, здатні здійснювати вагомий внесок у розвиток українського суспільства.

Мета. Забезпечення Університету, закладів освіти, установ та організацій Сумського регіону та України, професійними (в галузях 09 Біологія та 10 Природничі науки) педагогічними, науковими і науково-педагогічними кадрами вищої кваліфікації, які мають високий рівень професійної компетентності в галузях 01 Освіта, 09 Біологія та 10 Природничі науки і є конкурентоспроможними на національному й міжнародному ринку праці.

Важливим пріоритетом діяльності факультету є просування позитивного іміджу Університету як провайдера якісних освітньо-наукових послуг.

Програма розвитку природничо-географічного факультету

Меню