Підготовка докторів філософії (аспірантура)

Наука

Спеціальність,
за якою оголошується прийом на навчання в аспірантурі
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка
для здобуття наукового ступеня доктора філософії

 Галузь знань 

 Спеціальність 

09 Біологія

091 Біологія


Правила прийому до аспірантури Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка у 2023 р.

Зразки оформлення документів для вступу до аспірантури

Програма вступного іспиту до аспірантури

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ В АСПІРАНТУРІ

Меню