Гуртки і проблемні групи

Наукова діяльність студентів | Наука

СТУДЕНТСЬКІ НАУКОВІ ГУРТКИ ТА ПРОБЛЕМНІ ГРУПИ ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

Студентські наукові гуртки та проблемні групи є формами наукової діяльності студентів, спрямованими на розширення їх наукового потенціалу та поглиблення навичок проведення наукових досліджень, які успішно поєднують таку діяльність із навчанням. Студентські наукові гуртки та проблемні групи створені та працюють на всіх кафедрах факультету. Їх кількість та наявність щороку визначається рішенням відповідної кафедри.

Науковий гурток – об’єднання студентів при кафедрі університету, що формується за напрямком наукової діяльності кафедри відповідно до затверджених тематичних планів роботи кафедри.

Проблемна група – об’єднання студентів при кафедрі університету з метою дослідження конкретно визначеної наукової проблеми, пов’язаної з напрямом наукових досліджень кафедри.

Організація роботи наукових гуртків та проблемних груп на кафедрах природничо-географічного факультету проводиться згідно «Положення про діяльність студентських наукових гуртків і проблемних груп у Сумському державному педагогічному університеті імені А. С. Макаренка».

Студентські проблемні групи

Кафедра біології та методики навчання біології

 • Методика навчання біології у закладах загальної середньої освіт

Науковий керівник – к.пед.н., доцент Генкал Світлана Едуардівна 

 • Ентомологічні дослідження Сумської області

Науковий керівник – к.б.н., доцент Говорун Олександр Володимирович 

 • Хребетні тварини в умовах трансформованого ландшафту 

Науковий керівник – к.б.н., доцент Мерзлікін Ігор Романович 

 • Фіторізноманіття заповідних об’єктів Сумської області

Науковий керівник – к.б.н., доцент Вакал Анатолій Петрович 

 • Вивчення мікро- та макроміцетів Сумської області

Науковий керівник – к.б.н., доцент Литвиненко Юлія Іванівна

 • Медико-генетичні дослідження населення

Науковий керівник – к.б.н., доцент Торяник Валентина Миколаївна

 • Сучасна селекція та насінництво зернових культур 

Науковий керівник – к.б.н., доцент Торяник Валентина Миколаївна 

 • Формування ключових компетентностей у процесі навчання біології 

Науковий керівник – к.пед.н., доцент Міронець Людмила Петрівна 

 • Вплив фізіологічно активних речовин на розвиток рослин 

Науковий керівник – к.б.н., доцент Москаленко Микола Павлович 

 

Кафедра загальної та регіональної географії

 • Регіональні суспільно-географічні дослідження

Науковий керівник – к.геогр.н., доцент Корнус Олеся Григорівна

 • Фізична географія, картографія та туризм

Науковий керівник – к.геогр.н., доцент Корнус Анатолій Олександрович

 • Геоекологічні та гідрологічні дослідження

Науковий керівник – к.геогр.н., старший викладач Данильченко Олена Сергіївна

 • Використання ГІС-технологій в географічних дослідженнях

 Науковий керівник – к.пед.н., доцент Король Олена Миколаївна

 • Сучасні методичні аспекти навчання географії

 Науковий керівник – к.пед.н., доцент Король Олена Миколаївна

 • Особливості природи геосфер та їх значення в життєдіяльності людини

 Науковий керівник – к.пед.н., доцент Мащенко Ольга Миколаївна

  

Кафедра біології людини, хімії та методики навчання хімії

 • Сучасні проблеми методики навчання хімії

Науковий керівник – к.пед.н., доцент Бабенко Олена Михайлівна

 • Проблеми хіміко-екологічного моніторингу

Науковий керівник –  д-р філософії Вакал Юлія Сергіївна

 • Хімія органічних та біологічно-активних сполук

Науковий керівник –  к.х.н., старший викладач Харченко Юлія Володимирівна

Меню