Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Наукова діяльність студентів | Наука

КОНКУРСИ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ

Щороку обдаровані студенти природничо-географічного факультету, які мають вагомі наукові досягнення у сфері як природничих і суспільних наук, так і дисциплін психолого-педагогічного напряму, беруть участь у Всеукраїнському конкурсі на кращу наукову студентську роботу з галузей знань і спеціальностей, інших Всеукраїнських конкурсах за звання кращого науковця у традиційних для факультету галузях і спеціальностях: біологічних, географічних і хімічних науках, а також з методики їх викладання.

2024 р.

Університетський конкурс студентських наукових робіт «Молода наука СумДПУ імені А.С. Макаренка»

Наказ ректора СумДПУ №393 від 11.10.2023 р.

додаток 1

додаток 2

додаток 3

Студенти природничо-географічного факультету – переможці та призери Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт

 2024 р. 

Всеукраїнський конкурс винахідницьких і раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного напряму

Секція "Науки про Землю"

duplom hova 95687

Хованський В.Ю.  Частота, динаміка та інтенсивність тропічних ночей на території Білопільської територіальної громади (наук. кер. – к.г.н., доц. А.О. Корнус)

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт "Цивільна безпека в умовах воєнного стану"

Секція "Техногенно-екологічна безпека"

1716273268565 cc2c7

Мацак С.В. Гідрохімічний аналіз якості води з природних джерел м. Суми та с. Степанівка (наук. кер. – PhD. Ю.С. Вакал)

2023 р. 

Всеукраїнський конкурс винахідницьких і раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного напряму

Секція "Науки про Землю"

Хованський В.Ю.  Аналіз хвиль тепла над Україною у ХХІ столітті (наук. кер. – к.г.н., доц. А.О. Корнус)

Панченко О.В.  Тропічні ночі в місті Лубни (наук. кер. – к.г.н., доц. А.О. Корнус)

 

Секція "Хімія"

Мацак С.В. Аналіз вмісту флуоридів в грунтах басейну р. Гуска (наук. кер. – PhD. Ю.С. Вакал)

2022 p.

Переможці І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (згідно наказу МОН України № 508 від 31 травня 2022 р., проведення II туру конкурсу скасовано)

Біологія

dubikovs ka 001 30f69

Дубіковська А.В.  Волохокрильці природного заповідника «Михайлівська цілина» (наук. кер. – к.б.н., доц. О.В. Говорун)

kozachuk 001 63c29

Козачук Е.В. Теріофауна нової ділянки природного заповідника «Михайлівська цілина» (наук. кер. к.б.н., доц. І.Р. Мерзлікін)

starins ka 001 10b2d

Старинська Н.О. Сумчасті гриби природного заповідника «Михайлівська цілина» (наук. кер. к.б.н., доц. Ю.І. Литвиненко)

Географія

golovan 002 ab32d

Головань А.О.  Географія основних нозологій в умовах нової адміністративної реформи в Сумській області (наук. кер. – к.г.н., доц. О.Г. Корнус).

karnaushenko 001 fb532

Карнаушенко Д.П.  Сучасний стан річки Сули в межах Сумської області (наук. кер. – к.г.н., доц. О.С. Данильченко).

lukyanov 001 03f1a

Лук’янов А.М. Вплив кліматичних змін на спеціалізацію сільського господарства Сумської області (наук. кер. – к.г.н., доц. С.І. Сюткін).

Екологія

macak 001 91f0e

Мацак С.В. Флуориди в об’єктах довкілля м. Суми (наук. кер. – к.х.н., доц. Г.Я. Касьяненко)

Методика навчання природничо-математичних дисциплін (за секціями)

секція з методики навчання географії

koval 001 dc34b

Коваль Ю.А. Використання інтерактивних дошок як засобу візуалізації у роботі вчителя географії в умовах дистанційного навчання (наук. кер. – к.п.н., ст. викладач О.М. Король)

logvin 001 5f7e8

Логвин Г.О. Формування інформаційно-комунікаційної компетентності на уроках географії в умовах дистанційного навчання (наук. кер. – к.г.н., доц О.М. Король)

kisel ova 001 80470

miroshnichenko 001 e19f6

Кисельова А.Є., Мірошниченко А.І. Використання інформаційних технологій при вивченні шкільного курсу географії (наук. кер. – к.г.н., доц. А.О. Корнус)

секція з методики навчання біології

osipenko 001 a7ea5

Осипенко Ю.В. Методика застосування сучасних ігрових технологій у процесі навчання біології у закладах загальної середньої освіти (наук. кер. − к.п.н., доц. Л.П. Міронець)

2021 р.

 romanova diplom i stupenya eb2a8

Романова Дарія Андріївна

Диплом І Ступеня

Рік: 2021

Місце проведення: Харківський національний педагогічний університет імені  Г.С. Сковороди

Спеціальність: Біологія

Тема роботи: Копрофільні аскоміцети Національного природного парку «Олешківські піски»

Науковий керівник: к.б.н., доцент Литвиненко Юлія Іванівна

Ткаченко Яна Геннадіївна

Диплом ІІІ Ступеня

Рік: 2021

Місце проведення: Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

Спеціальність: Географія

Тема роботи: Географія захворюваності населення Сумської області на хвороби органів травлення

Науковий керівник: к.геогр.н., доцент Корнус Олеся Григорівна

Борисова Вікторія Володимирівна

Диплом ІІІ Ступеня

Рік: 2021

Місце проведення: Уманський державний педагогічний універсиитет імені Павла Тичини

Галузь знань: Методика навчання природничо-математичних дисциплін

Тема роботи: Інтерактивні методи навчання в освітньому процесі з географії у 7 класі

Науковий керівник: к.геогр.н. Данильченко Олена Сергіївна

 

2020 рік

velichko diplom 744e4

Величко Наталія Володимирівна

Диплом ІІ Ступеня

Рік: 2020

Місце проведення: Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

Спеціальність: Біологія

Тема роботи: Сумчасті гриби (Ascomycota) лівобережжя р. Сейм (Сумська область)

Науковий керівник: к.б.н., доцент Литвиненко Юлія Іванівна

handyuk diplom 3eaee

Хандюк Таїсія Володимирівна

Диплом ІІ Ступеня

Рік: 2020

Місце проведення: Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

Спеціальність: Біологія

Тема роботи: Сумчасті гриби (Ascomycota) лівобережжя р. Сейм (Сумська область)

Науковий керівник: к.б.н., доцент Литвиненко Юлія Іванівна

fedosenko diplom a8b46

Федосенко Владислав Анатолійович

Диплом ІІ Ступеня

Рік: 2020

Місце проведення: Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Галузь: Інформаційно-комунікативні технології в освіті

Тема роботи: Методика застосування SMART-технології у процесі навчання біології в основній школі

Науковий керівник: к.пед.н., доцент Міронець Людмила Петрівна

nagorna diplom 816f5

Нагорна Юлія Валеріївна

Диплом ІІІ Ступеня

Рік: 2020

Місце проведення: Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Спеціальність: Актуальні проблеми інклюзивної освіти

Тема роботи: Методика вивчення теми «Основні класи неорганічних сполук» у інклюзивних класах

Науковий керівник: к.пед.н., доцент Бабенко Олена Михайлівна

 2019 рік

topchiy diplom 880b7

Топчій Ірина Вікторівна

Диплом І Ступеня

Рік: 2019

Місце проведення: Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

Спеціальність: Біологія

Тема роботи: Копрофільні аскоміцети Карпатського біосферного заповідника

Науковий керівник: к.б.н., доцент Литвиненко Юлія Іванівна

perehozhuk diplom 8ea9a

Перехожук Світлана Василівна

Диплом ІІІ Ступеня

Рік: 2019

Місце проведення: Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди

Спеціальність: Географія

Тема роботи: Територіальні особливості захворюваності населення Сумської області на хвороби органів дихання

Науковий керівник: к.геогр.н., доцент Корнус Олеся Григорівна

 2017 рік

stepanovska diplom d9850

Степановська Світлана Василівна

Диплом ІІІ Ступеня

Рік: 2017

Місце проведення: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Галузь знань: Біологічні науки

Тема роботи: Копрофільні аскоміцети Гетьманського національного природного парку

Науковий керівник: к.б.н., доцент Литвиненко Юлія Іванівна

 2016 рік

bucik diplom 0bc72

Буцик Анна Сергіївна

Диплом ІІ Ступеня

Рік: 2016

Місце проведення: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Галузь знань: Біологічні науки

Тема роботи: Копрофільні аскоміцети території Низівської селищної ради

Науковий керівник: к.б.н., доцент Литвиненко Юлія Іванівна

bilokur diplom biologiya bac21

Білокур Дарина Олександрівна

Диплом ІІІ Ступеня

Рік: 2016

Місце проведення: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Галузь знань: Біологічні науки

Тема роботи: Волохокрильці (Insecta, Trichoptera) долини р. Битиця

Науковий керівник: к.б.н., доцент Говорун Олександр Володимирович

smotrova diplom 9c50b

Смотрова Наталія Миколаївна

Диплом ІІІ Ступеня

Рік: 2016

Місце проведення: Національний авіаційний університет

Галузь знань: Хімічні технології

Тема роботи: Шляхи виділення сполук Аргентуму з хімічних джерел струму

Науковий керівник: к.х.н., професор Бугаєнко Валерій Васильович

bilokur diplom him tehnologiyi 709ad

Білокур Дарина Олександрівна

Диплом ІІІ Ступеня

Рік: 2016

Місце проведення: Національний авіаційний університет

Галузь знань: Хімічні технології

Тема роботи: Одержання багатокомпонентних сплавів на основі Cr, Mo, Fe (Co)

Науковий керівник: к.х.н., доцент Проценко Зоя Миколаївна

 2015 рік

latishev diplom 4a94b

Латишев Володимир Сергійович

Диплом ІІІ Ступеня

Рік: 2015

Місце проведення: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Галузь знань: Біологічні науки

Тема роботи: Фауна вогнівок (Lepidoptera, Pyralidae) деяких заповідних територій Сумщини

Науковий керівник: к.б.н., доцент Говорун Олександр Володимирович

prihodko diplom fb263

Приходько Оксана Олександрівна

Диплом ІІІ Ступеня

Рік: 2015

Місце проведення: Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Галузь знань: Географічні науки

Тема роботи: Особливості розвитку машинобудування в Сумській області

Науковий керівник: к.геогр.н., доцент Корнус Олеся Григорівна

bosenko diplom 04869

Босенко Ольга Володимирівна

Диплом ІІІ Ступеня

Рік: 2015

Місце проведення: Національний авіаційний університет

Галузь знань: Хімічні технології

Тема роботи: Одержання гальванічних хромових покриттів із електролітів на основі сполук Хрому (ІІІ)

Науковий керівник: к.х.н., доцент Проценко Зоя Миколаївна

 2011 рік

 

Босенко Ольга Володимирівна

Міроненко Євгенія Вікторівна

Диплом ІІІ Ступеня

Рік: 2011

Місце проведення: Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Галузь знань: Хімічні технології

Тема роботи: Отримання багатошарових структур Cr/Fe i Fe/Cr на сталі.

Науковий керівник: к.х.н., доцент Проценко Зоя Миколаївна

Меню