Академічна доброчесність

Кафедра біології людини, хімії та методики навчання хімії

Дотримання норм і принципів академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками кафедри біології людини, хімії та методики навчання хімії є базовою умовою наукової, навчальної, дослідницької та інших видів діяльності.

Здобувачі освіти та науково-педагогічні працівники підписують Декларації з академічної доброчесності.

В Сумському державному педагогічному університету імені А.С. Макаренка здійснюється контроль самостійного виконання науково-дослідних і кваліфікаційних робіт відповідно до Кодексу академічної доброчесності Cумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.

Завдяки наявному в університеті сертифікованому антиплагіатному програмному забезпеченню здобувачу освіти надається можливість перевірки кваліфікаційної роботи на наявність плагіату через уповноважену особу Наукової бібліотеки університету.

Комісія з питань етики та академічної доброчесності здійснює моніторинг дотримання норм Кодексу. Також контроль за дотриманням учасниками освітнього процесу принципів академічної доброчесності здійснюють гаранти освітніх програм, завідувач кафедри, декан факультету, його заступники, куратори академічних груп, органи громадського самоврядування.

Кафедра активно долучається до проведення заходів з відповідної тематики як рівня факультету, так і загальноуніверситетських.

Новини та події

Меню