Співпраця зі стейкхолдерами та випускниками

Кафедра біології людини, хімії та методики навчання хімії

Згідно із наказом ректора Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка № 558 від 4 листопада 2021 року «Про затвердження складу експертних рад стейкхолдерів за освітніми програмами природничо-географічного факультету».

з метою забезпечення високої якості професійної підготовки фахівців у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка, залучення до тісної співпраці провідних менеджерів, керівників закладів, установ, підприємств та організацій Сумщини і України, випускників Університету попередніх років на основі комплексного співробітництва Університету з ними шляхом об'єднання інтелектуального потенціалу, матеріальних, фінансових і корпоративних інтересів та ресурсів партнерів, успішного проходження навчальної та виробничої практики студентів, отримання першого робочого місця, залучення роботодавців до освітнього процесу в Університеті, на виконання наказу по Університету від 28 грудня 2019 року № 645 «Про затвердження складу Ради роботодавців» та рішень кафедр Університету затверджено склад експертної ради стейкхолдерів за спеціальністю:

014 Середня освіта (Хімія):

  • Гончаренко Віктор Миколайович  директор Сумської класичної гімназії Сумської міської ради;
  • Коростіль Лідія Анатоліївна – доцент кафедри теорії і методики освіти Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;
  • Мурашкіна Світлана Анатоліївна  директор Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Сумської міської ради;
  • Симоненко Лариса Іванівна  директор Комунальної установи Сумська гімназія №1 м. Суми Сумської області;
  • Токаренко Олег Михайлович  заступник начальника відділу інституційного аудиту управління державної служби якості освіти у Сумській області;
  • Тронь Анатолій Васильович  начальник управління освіти Охтирської міської ради
  • Чуприна Володимир Миколайович  голова методичного об'єднання вчителів природничих дисциплін Краснопільської ОТГ, вчитель хімії Краснопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів;
  • Мацак Станіслав Вячеславович – студент спеціальності 014 Середня освіта (Хімія)

Меню