Кваліфікаційні роботи

Кафедра біології та методики навчання біології

Доступ до повнотекстових електронних версій кваліфікаційних робіт є обмеженим. Для отримання доступу до повнотекстових документів зверніться на кафедру біології та методики навчання біології СумДПУ імені А.С. Макаренка за адресою: genbioeco@sspu.edu.ua

Меню