Освітньо-професійні програми

Кафедра біології та методики навчання біології

ОР Бакалавр

Спеціальність 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)
Освітньо-професійна програма Середня освіта (Біологія та здоров'я людини). STEM-освіта
Освітньо-професійна програма Середня освіта (Біологія та здоров’я людини). Психологія
Освітньо-професійна програма Середня освіта (Біологія та здоров’я людини). Початкова освіта
Освітньо-професійна програма Середня освіта (Біологія та здоров’я людини. Хімія)
Спеціальність 091 Біологія та біохімія
Освітньо-професійна програма Біологія
Освітньо-професійна програма Біологія. Прикладна біологія

ОР Магістр

Спеціальність 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)
Освітньо-професійна програма Середня освіта (Біологія)
Освітньо-професійна програма Середня освіта (Біологія, природознавство та здоров’я людини)
Спеціальність 091 Біологія та біохімія
Освітньо-професійна програма Біологія

Меню