Навчальні дисципліни

Кафедра біології людини, хімії та методики навчання хімії

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

ОР Бакалавр

 1. Загальна хімія
 2. Неорганічна хімія
 3. Хімія біогенних елементів
 4. Органічна хімія
 5. Фізична та колоїдна хімія
 6. Аналітична хімія
 7. Будова речовини
 8. Хімія довкілля
 9. Фізико-хімічні методи дослідження
 10. Біоорганічна хімія
 11. Високомолекулярні сполуки
 12. Методика навчання хімії
 13. Методика розв’язання задач
 14. Основи хімічної технології
 15. Історія хімії
 16. Основи наукових досліджень
 17. Координаційні сполуки
 18. Хімія природних сполук

ОР Магістр

 1. Аналітична хімія довкілля
 2. Неорганічний синтез
 3. Теорія і практика органічного синтезу
 4. Високотемпературна неорганічна хімія
 5. Хімічне матеріалознавство
 6. Методика навчання хімії у профільній школі
 7. Методика викладання хімії у ЗВО
 8. Основи науково-педагогічного дослідження

Меню